REGULAMIN FITNESS KLUBU TKKF

 

 

 

 1. Każdy klient Fitness Klubu TKKF zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.

 2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia i posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę za zajęcia.

 3. Honorujemy karty FITFLEX, MultiSport, FitSport i FitProfit, OK System, PZU Pomoc.

 4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 5. Uczestnik powinien posiadać wykupione indywidualne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas trwania zajęć.

 6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności Cywilnej wobec uczestników zajęć. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód , jakie mogą występować w związku z obecnością na zajęciach.

 7. Zajęcia fitness trwają 55 min.

 8. Przed wejściem na salę każdy uczestnik zobowiązany jest do zmiany obuwia na przeznaczone do ćwiczeń (innego niż to, w którym przyszło się do Klubu – nawet w okresie letnim). Osoby, które nie zmienią obuwia nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach.

 9. Karnet jest ważny do daty umieszczonej na karnecie (30 dni od dnia zakupu). Należy przestrzegać ważności karnetu. Karnet, który stracił ważność nie będzie honorowany.

 10. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu oraz Klub nie wydaje duplikatów karnetów.

 11. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie.

 12. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin.

 13. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

 14. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu.

 15. Nie wykorzystane wejścia z karnetu bez uprzedniego uprzedzenia przepadają i są skreślane przy kolejnej wizycie.

 16. Nieobecność na zajęciach należy zgłaszać dzień wcześniej.

 17. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji.

 18. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Fitness Klub TKKF nie ponosi odpowiedzialności.

 19. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

 20. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut, ze względu bezpieczeństwa nie będzie można uczestniczyć w zajęciach.

 21. Podczas zajęć z użyciem mat – zalecamy używanie własnych ręczników.

 22. Na zajęciach z jogi i pilatesu ćwiczy się na boso lub w skarpetkach.

 23. Fitness Klub TKKF zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness oraz instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdą mniej niż 4 osoby. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na zajęciach fitness. a klientka oświadcza, że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń z tego tytułu.

 24. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883) , klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie danych Fitness Klubu TKKF, a Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom.

 25. Rozkład zajęć Fitness Klubu TKKF dostępny jest na stronie www.fitnessklubtkkf.pl

 26. Płatność za karnet/zajęcia dokonuje się tylko gotówką według aktualnego cennika.

 27. Fitness Klub TKKF oferuje zniżki studenckie i dla emerytów za okazaniem ważnej legitymacji. Zniżki dotyczą osób uczących się poniżej 25 roku życia.

 28. Korzystanie z usług Fitness Klubu TKKF jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości jego regulaminu.

 29. Regulamin jest umieszczony na str. www.fitnessklubtkkf.pl i w siedzibie Klubu.

komsz logo www 350x87px logo fitness TKKF logo 350x81px

W naszym Klubie szkolimy instruktorów rekreacji ruchowej i instruktorów sportu - fitness, hatha joga, samoobrona, itp..

Szczególy na stronie: www.maraton.pl